Prototype oplossing voor havengebied

06 november 2018

De ChainPort Hackathon, georganiseerd door de haven van Antwerpen, NextPort en Alfaport, zorgde voor heel wat uitdaging voor ons ‘DiamondStreet 10’ -team. Ze kregen de keuze uit verschillende vraagstukken die te maken hebben met het havengebied. Onder andere Inter Port, Mobility, Safety&Security, Process&Document flow, Sustainability en Education through Gamification kwamen aan bod.

DiamondStreet 10 koos vrijwel meteen voor de Inter Port Challenge. Deze focuste zich op 3 aspecten:

  1. Hoe verbeteren we de communicatie tussen havens?
  2. Hoe optimaliseren we de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de data binnen de haven?
  3. Hoe voorspellen we de Estimated Time of Arrival zo precies mogelijk?

Op drie dagen en twee nachten zochten onze frontend-, backend- en Blockchain ontwikkelaars naar de beste oplossing voor deze probleemstelling. Het werd een weekend vol spanning, plezier en frustraties maar uiteindelijk stelden ze met trots Transmitting Actual Estimates (TAE) voor. Hét notification platform van de toekomst waarmee alle partijen binnen- en buiten verschillende havens met elkaar kunnen communiceren.

Time is money, ook voor een haven

TAE is een onmiskenbare verbetering voor het hele havengebied. Wanneer vandaag de ETA van een schip wijzigt, moet de ganse haven zich zo snel mogelijk aanpassen. Dit proces verloopt momenteel door middel van een resem mails en telefoontjes naar de verschillende afdelingen. Dat zorgt regelmatig voor miscommunicatie en verkeerde inschattingen. Onze oplossing is de ideale manier om schepen vlotter binnen en buiten de haven te navigeren en dat resulteert in financiële en praktische voordelen voor elke betrokken partij.

Denk bijvoorbeeld aan een staking of accuut probleem in een haven. Via TAE kan elke haven in de omtrek snel verwittigd worden van de opgelopen vertraging. Op die manier zal het short-sea transport veel efficiënter verlopen en zullen transportbedrijven uren op voorhand gecontacteerd kunnen worden. Ladingen worden sneller opgehaald en personeel zal beter gealloceerd worden in de terminals omdat de ETA nauwkeurig opgevolgd wordt via het notificatie systeem.

Dataproviders

Ons platform volgt niet enkel de vertragingen op. We houden ook rekening met de externe factoren die de ETA beïnvloeden. Gebruikers kunnen zich abonneren op bepaalde dataproviders die sensoren en Automatic Identification Systems bevatten. Hiermee vraagt het systeem historische data op zoals de efficiëntie van een haven, seizoensgebonden parameters (zoals bijvoorbeeld het aantal werknemers in een bepaalde periode) en de gemiddelde port call tijdsomloop.

Deze gegevens worden intern verzameld en opgevraagd tijdens de berekening van een nieuwe ETA. Dankzij deze methode zal alle interne en externe data na verloop van tijd geanalyseerd worden door een algoritme. Deze verworven kennis zal op haar beurt zorgen voor een nog betere inschatting van een ETA.

Iedere databron wijzen we ook een score toe op basis van betrouwbaarheid. Het algoritme houdt hier rekening mee en laat nauwkeurige bronnen meer doorwegen.

Meer authenticiteit en databeveiliging

Door middel van specifieke functies voor ieder type gebruiker, beperken we overbodige communicatie en zorgen we ervoor dat elke afdeling sneller inspeelt op vertragingen. Bepaalde soorten gebruikers kunnen enkel notificaties verzenden die bij hun functie horen en sturen uitsluitend notificaties en informatie naar de belanghebbende partijen.

De berichten van het platform slaat TAE op blockchain-niveau op. Dit zorgt ervoor dat de authenticiteit van de berichten kan worden nagegaan. Dankzij private data objects en encryptie, hebben partijen ook de mogelijkheid om data slechts met een beperkte set van gebruikers te delen. De ontvangers decrypteren de data aan de hand van een gedeelde sleutel.

Eenvoudig implementeerbaar

Een groot voordeel van onze oplossing is dat het weinig of geen integratie vereist van de deelnemende organisaties. Momenteel is er veel weerstand vanuit de verschillende bedrijven binnen de havenindustrie om data met elkaar te delen. Onze oplossing respecteert deze vereiste en zorgt ervoor dat de bedrijven die onze applicatie gebruiken, geen extra data moeten delen om hun business processen uit te voeren.

Onze oplossing zorgt er met andere woorden dat havens beter voorbereid zijn op ETA veranderingen en efficiënt kunnen communiceren over deze ad hoc wijzingen.

Bekijk ons platform

Login

User: port@chainport.com                 User: carrier@chainport.com

Password: chainport                            Password: chainport