Wat is Blockchain?

14 december 2016

Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord, anders was je hier niet, maar Blockchain blijft een nieuwe term waarrond vaak wat mysterie hangt. In dit blogbericht ondernemen we een poging om deze mist op te klaren, of op zijn minst net iets minder dicht te maken.

Blockchain zag het levenslicht samen met Bitcoin. Satoshi Nakamoto, de maker – ik schrijf in de derde persoon enkelvoud maar hij/zij bleef/bleven anoniem – van Bitcoin, schreef initieel een white paper waarin het principe van een ‘gedecentraliseerde munt’ werd uitgelegd. Die beschrijving heeft hij vergezeld van een proof of concept.

Nu blijft de vraag: wat is Bitcoin, of beter, wat is een gedecentraliseerde munt? Voordat ik me aan dit antwoord waag, ga ik even terug naar hoe ons monetair systeem momenteel werkt.

Als persoon A vandaag een overschrijving doet naar persoon B, en laat ons veronderstellen dat dit elektronisch gebeurt, dan doet persoon A dat bijvoorbeeld via de applicatie van zijn bank. Waar we van uitgaan is dat persoon A haar bank dan vertrouwt: aangezien haar bank de enige partij is die de service om een bedrag over te schrijven beheert, kan deze bank in theorie transacties tegenhouden, aanpassen, verliezen, enzovoort. Dit principe noemen we ook wel centralisatie: de macht wordt bij één centrale partij gelegd. Decentralisatie is het tegenovergestelde, de situatie waarin de macht niet bij één, maar bij verschillende partijen wordt gelegd.

Als we dit naar Bitcoin transponeren, willen we het beheer van Bitcointransacties niet bij één maar bij meerdere partijen leggen. De volgende vraag is dan: wie zijn die meerdere partijen? Wel, iedereen die wil deelnemen! Ja inderdaad, iedereen die wil deelnemen aan het Bitcoinnetwerk (lees: transacties in Bitcoin wil doen) kan (moet niet) de transacties mee beheren.

Om ervoor te zorgen dat het systeem door niet één, maar door alle deelnemers in het netwerk wordt beheerd, decentraliseren we het systeem. Dit wil zeggen dat een exacte kopie van de data bij elke deelnemer van het systeem wordt opgeslagen. Bij elke wijziging van de data treedt er een consensus op, alle deelnemers komen overeen hoe de data eruit zien. Op deze manier kan één bepaalde partij geen eenzijdige beslissing nemen omtrent de wijziging van de data.

Blockchain diende oorspronkelijk als gegevensdrager van Bitcoin, daarom is het belangrijk dat een bepaalde transactie enkel door de rechtmatige eigenaar van de Bitcoins kan worden aangemaakt. Mocht dit niet zo zijn, zou het mogelijk zijn om de Bitcoins van iemand anders uit te geven. Om dit klaar te spelen, moet elke transactie digitaal getekend worden door de eigenaar van de Bitcoins.

Wanneer andere, latere toepassingen voor Blockchain werden ontwikkeld, zoals het registreren of opslaan van gegevens, bleef dit principe van de digitale handtekening behouden. Dit zorgt ervoor dat alle data die in blockchain worden opgeslagen, digitaal ondertekend is door diegene die de data heeft toegevoegd.

Ten slotte zijn er in Blockchain een aantal mechanismen ingebouwd die ervoor zorgen dat transacties die geregistreerd worden in Blockchain, nooit meer gewijzigd kunnen worden. In het voorbeeld waar we blockchain gebruiken voor dataopslag, zal een transactie staan voor de toevoeging of wijziging van data. Stel, ik registreer vandaag een datastructuur met mijn persoonsgegevens op blockchain. Dan kan ik het feit dat ik mijn persoonsgegevens vandaag heb geregistreerd nooit meer verwijderen of aanpassen. Stel dat ik een fout heb gemaakt in mijn geboortedatum, kan ik een nieuwe transactie aanmaken waarin staat dat vanaf het moment van deze transactie, de geboortedatum van de eerste registratie aangepast is naar de verbeterde geboortedatum. Op die manier kunnen we gegevens wijzigen, maar weten we steeds welke wijzigingen bepaalde data doorheen het verleden hebben ondergaan.

Dit zijn de belangrijkste karakteristieken van blockchain, we hopen dat je hiermee iets meer inzicht in Blockchain hebt gekregen of zelfs in de mogelijkheid bent om een aantal blockchain cases te bedenken. Als je nog vragen hebt over blockchain of graag eens wil afspreken om de mogelijkheden voor jouw business te bekijken, aarzel niet om ons te contacteren.

Jens Mortier – Managing Trasifier & Blockchain Architect