refcase-icon

Bewire Kudo

Untitled-1

Elk bedrijf gaat dit kunnen beamen: het valt of staat bij zijn mensen. Het zijn immers die mensen die elke dag het verhaal van het bedrijf waarmaken. Typisch bepaalt het bedrijf in kwestie hoe zijn werknemers individueel beloond worden, maar wat als collega’s elkaar verder helpen? Moet dan nog steeds het bedrijf die beloning bepalen? We hebben hier samen met Bewire over nagedacht en zijn zo tot de “Bewire Kudo” gekomen.

Werknemers
belonen elkaar

 

Bewire zet al lange tijd in op werknemers meer deel uit te laten maken van de organisatie, letterlijk wel te verstaan. Naast het feit dat werknemers nauw betrokken worden bij de gang van zaken binnen Bewire, kunnen werknemers met de Bewire Kudo elkaar een virtueel schouderklopje geven.

Dit maakt dat werknemers zelf mede-verantwoordelijk worden voor elkaars beloning. Ook al werken ze vanuit verschillende locaties, toch kunnen ze elkaar verder helpen en daarvoor erkend worden. Over betrokkenheid gesproken!

Garantie over de
authenticiteit

 

Eén van de kritische succesfactoren van een dergelijk beloningsconcept is dat de Kudo’s die uitgedeeld worden niet zomaar kunnen aangepast worden door het management. Dit zou namelijk niet ten goede komen voor de geloofwaardigheid van het systeem. Een oplossing hiervoor is een audit te organiseren op regelmatige basis door een onafhankelijke partij.

Zo krijgen werknemers garantie over de authenticiteit van de Bewire Kudo transacties. Echter is de vraag of werknemers deze audit vertrouwen? Waarom zou deze partij niet onder één hoedje spelen met het management van Bewire? Zou er geen betere oplossing bestaan?

 

“Kan dit niet efficiënter?”

 

De problematiek hierboven beschreven speelt in veel organisaties: hoe kan een organisatie aan de buitenwereld bewijzen dat zijn interne processen op een degelijke en verantwoordbare manier voert? Denk bijvoorbeeld aan de courante heisa rond slachthuizen. Dit zou kunnen opgelost worden door een orgaan op te starten van een aantal partijen die de gang van zaken binnen de organisatie in de gaten houden, in de vorm van een advisory board.

Dit wil zeggen dat deze organisatie op een decentrale manier ge-audit wordt. Dit is natuurlijk rechtstreeks toepasbaar op onze Bewire Kudo case. De vraag stelt zich hier echter opnieuw: kost het niet onnoemelijk veel tijd en geld om dit op te zetten? Kan dit niet efficiënter?

 

 

 

“Met het Kudo systeem heeft Trase binnen Bewire een decentraal, automatisch auditsysteem opgezet om te controleren dat de virtuele schouderklopjes tussen verschillende werknemers op een authentieke manier verwerkt en bewaard blijven.”

Automatisering dankzij
Smart Contracts

Ondertussen is het binnen veel sectoren duidelijk geworden dat automatisatie vaak tot efficiëntere processen kan leiden, zowel in termen van tijd als kapitaal. Dit is niet anders binnen het hierboven beschreven, decentrale auditsysteem. Mochten we dit kunnen automatiseren, dan zou de advisory board ook niet nodig zijn. Dankzij Blockchain technologie en Smart Contracts kan dit!

Voor de Bewire Kudo hebben we met Trase gekozen voor het Ethereum platform. Hier kunnen tokens (lees: virtuele munten) op geprogrammeerd worden. We kunnen immers definiëren (programmeren) hoe tokens overgedragen kunnen worden. Vervolgens wordt elke transactie verwerkt en opgeslagen door elke partij binnen het Ethereum netwerk.

Omdat dit netwerk publiek is (iedereen kan toetreden), is het een tamelijk groot netwerk van veel onafhankelijke partijen. Elke Kudo transactie die plaatsvindt, wordt op dit netwerk verwerkt en geregistreerd, zodat Bewire zelf niet in de mogelijkheid is om transacties te wijzigen of ongedaan te maken: het is het hele Ethereum netwerk dat hier op toeziet. In dit geval hebben we voor een publiek netwerk gekozen om makkelijk veel “auditerende” partijen te hebben. Echter is het ook perfect mogelijk om zelf een selectie van partijen te maken, hetgeen een privaat netwerk genoemd wordt

Met het Kudo systeem heeft Trase binnen Bewire een decentraal, automatisch auditsysteem opgezet om te controleren dat de virtuele schouderklopjes tussen verschillende werknemers op een authentieke manier verwerkt en bewaard blijven. Hiervoor hebben we Blockchain-technologie, meer bepaald Smart Contracts, gebruikt. Dit is echter niet het einde van Bewire’s zoektocht naar het bouwen van een decentrale organisatie.

Continu wordt er nagedacht over hoe ook andere processen meer decentraal gevoerd en gecontroleerd kunnen worden, om “goede bedrijfsvoering” te kunnen bewijzen naar onze werknemers en de buitenwereld. We kunnen alvast onthullen dat een volgend initiatief in de startblokken staat, coming soon!