refcase-icon

Trase helpt DWSE om inzicht te krijgen in gedecentraliseerde systemen

Untitled-1

Meer en meer organisaties vragen zich af wat Blockchain voor hen kan betekenen. Hoe kunnen ze er méér uithalen? Om die vraag te beantwoorden, klopt het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid aan bij Trase. Stapsgewijs hielpen we DWSE te ontdekken hoe Blockchain een belangrijk verschil kan maken voor hun diensten.

Meer specifiek vroeg DWSE ons om hen een zicht te geven op het potentieel van decentralisatie binnen de organisatie. Net daar draait het bij ons om: klanten zélf laten inzien hoe decentralisatie hun activiteiten kan optimaliseren. Aangezien zij hun business het beste kennen, gidsen wij hen op weg naar hun eigen inzichten.

Als eerste stap stimuleerden we DWSE-medewerkers om na te denken over de mogelijkheden en voordelen van gedecentraliseerde systemen. Dit bleek een belangrijke verschuiving in de richting van een nieuwe manier van denken binnen de organisatie.

Zicht geven op het potentieel van decentralisatie

 

Blockchain workshop

 

Daarop organiseerden we onze creatieve Blockchain workshop, gebaseerd op een format dat we bij Trase hebben ontwikkeld: hét moment waarop de medewerkers aan de slag gaan om zelf Blockchain cases te ontwikkelen vanuit een centrale vraagstelling. Vervolgens coachten we hen om hun concepten verder te ontwikkelen. Op die manier veranderde een breed scala van ruwe ideeën in 3 welomschreven, werkbare ideeën. Al bij al was anderhalve dag nodig voor deze eerste stappen.

 

“ Van ruwe concepten naar drie werkbare ideeën”

 

Voortbouwend op de output van de workshop, presenteerden we 2 concepten aan het management van DWSE. Samen beslisten we welke daarvan naar een Proof-of-Concept (PoC) omgezet zou worden, om de case zo tastbaar te maken voor alle afdelingen. In dit geval was de PoC een app die de verschillende werkstromen binnen het gekozen concept aanschouwelijk maakte.

 

“ Deze samenwerking stelde DWSE in staat om een beter zicht te krijgen op Blockchain-technologie en het potentieel van gedecentraliseerde systemen”

Deze samenwerking stelde DWSE in staat om een beter zicht te krijgen op Blockchain-technologie en het potentieel van gedecentraliseerde systemen. Zo kan deze klant zich alvast voorbereiden op de mogelijke toekomstige uitrol van Blockchain binnen de organisatie. Inderdaad: weer een inspirerende Trase case!

Nu de PoC ontwikkeld was, werd het tijd voor de demo. In deze finale fase toonden we een demo aan de verschillende afdelingen. Zo zaten we eerst samen met ‘de business’, zodat die medewerkers de kans kregen om vragen te stellen en inzicht te verwerven in de manier waarop Blockchain hun processen zou impacteren en versterken.

 

Daarna ontmoetten we de IT-afdeling, die nauw betrokken zal zijn bij de uitrol van de nieuwe technologie. Tijdens deze meeting kregen de IT-collega’s een duidelijk zicht op de technische impact van Blockchain – en de vereisten die daarbij komen kijken.